Break


stín .......... těla


1. automobil s využitím větrné elektrárny